Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Felles foreldremøte i Balestrand kommune med politiet og Nittedal teater

Publisert 27.10.18, Hallbjørg Eidhamar

Måndag 5.november vert det halde felles foreldremøte kl.18.00-20.00 på Kviknes hotell.

Politiet er med for å snakke om tema rundt nettbruk, sosiale media og mobbing. Nittedal teater kjem med teaterstykket «#Heng deg», som handlar om mobbing og konsekvensane av mobbing. Teaterstykket er spelt av ungdommar, og har eit sterkt bodskap. Det vil bli sett av tid etter arrangementet til dei som har behov for å snakke med nokon. Teaterstykket egnar seg frå elevar i 7.klasse og oppover. Det er obligatorisk frammøte for elevar frå og med 7.klasse og tilsette ved Sagatun skule. Møtet er ope for alle, også dei som ikkje har barn i skule og barnehage. Det vil bli sal av mat i pausen.

Håpar flest mogleg kan delta på eit møte om eit sterkt og viktig tema.

Ein kan lese meir om teaterstykket på: http://www.nittedalteater.no/hengdeg/Attende til startsida

  Visjon - ped. plattform  Les meir
SKOLEARENA  Les meir
Fråværsføring-vitnemålet  Les meir
Pålogging web-mail  Les meir
SØKNAD SFO 2017-18  Les meir
Skulerute 2018-2019  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek