57 69 47 70 Send e-post
SagatunSkule
< Startsida

Skulen sine ordensreglar

Alle tilsette og elevar på Sagatun skule skal arbeide for å skape eit inkluderande oppvekstmiljø der vi respekterer og tek vare på kvarandre. Alle har ansvar for å skape arbeidsro og eit positivt arbeidsmiljø.

Sagatun skule skal vere ein mobbefri skule.

Med utgangspunkt i det vedtekne felles ordensreglementet for skulane i Balestrand kommune, er det laga tilpassa reglar for Sagatun skule.

Ordensreglane gjeld også på arrangement og turar når skulen har ansvaret.

Reglar for orden og åtferd:


    


Tiltak som kan nyttast ved regelbrot:Før  eitt eller fleire av desse tiltaka vert sette i verk, skal eleven ha høve til å forklare seg og å
få informasjon om kva reglar som er brotne og kvifor skulen må reagere på dette.

Reglane samrøystes vedtekne i møte i Samarbeidsutvalet 10. juni 2014.


Sagatun skule

Rektor

Oppdatert: 18.10 2019   Skriv ut