57 69 47 70 Send e-post
SagatunSkule
< Startsida

Meldeskjema: MOBBING

Det er svært viktig at skulen får skriftleg melding for å kunne handtere mobbesaker på ein god måte. Om du treng hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med rektor. Skjema skal sendast til skulen ved rektor. Dersom elevar opplever mobbing, kan vedlagde skjema nyttast når ein skal melde frå om dette til skulen, eller skrive eit brev til rektor. Brevet treng ikkje vere langt.

Meldt av:
 
Meldt til:
 
Kva har skjedd (Når/kor lenge, kvar, korleis, kven)


 
Andre kommentarar


 
Tiltak som har vore/vert sette igang 
 
Signatur meldar:
 
Meldt dato:
 
 
Namn på mottakar:
 
Dato motteke:
 

 

Eksterne lenkjer om mobbing på skulen:

Oppdatert: 18.10 2019   Skriv ut