57 69 47 70 Send e-post
SagatunSkule
< Startsida

Sagatun Skule

Adresse:
Sagatun skule
Kreklingevegen 7
6899 Balestrand

Sagatun skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 1.-10.årssteget. Samla har skulen 118 elevar skuleåret 2017-18. Skulen ligg flott til på Kreklingen med fin utsikt over Sognefjorden. Skuleområdet er omkransa av fantastiske anlegg for idrett og friluftsliv. I nærmiljøet er det kunstgrasbane, løpebane med kunststoffdekke, ballbinge og ny sandvollyballbane. I området bak skulen er det flotte turløyper og stiar som skulen nyttar i undervisninga.

Oppdatert: 18.10 2019   Skriv ut