57 69 47 70 Send e-post
SagatunSkule
< Startsida

9A: Eit godt fysisk og psykososialt miljø

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
Opplæringslova § 9a-1.

Oppdatert: 18.10 2019   Skriv ut