Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Velkomen


Foto: LJ p


Nyhende

Spekter
Lenkje Spekter

Beintøft Les meir
5.klasse er med på Beintøft som er ein nasjonal kampanje med fokus på miljø. Beintøft er ein konkurranse som alle barneskuleelevane i landet kan delta på. Den skal inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skulen. Slik blir det mindre forureining der vi bur, lufta blir reinare, området rundt skulen blir tryggare og det blir mindre utslepp frå bilar. De kan lese meir om beintøft her: https://www.beintoft.no/

I samanheng med dette, får vi ulike oppdrag. Sist veke såg vi på trafikktryggleiken og "Hjertesona" til Sagatun skule. Vi har laga denne bildeframsyninga som ei oppfordring til dei som ferdast til og frå skulen, i området rundt og til dei som kan hjelpe oss med å gjere endringar.
Trykk på pila og sjå videoen.

Visma Flyt Skole Les meir

Skulane i Nye Sogndal skal over i eit nytt felles administrasjonssystem, Visma Flyt Skole. Her skal lærarane registrere fråver, anmerkning, karakterar, sende ut vurderingar og sende ut meldingar til foreldra. Systemet kommuniserar med elektronisk arkiv og folkeregistret. Foreldra kan logge inn for å sjekke det som er relevant for sine elevar. 

Det er no komme ein foreldreapp som heiter "Min skole - foresatt".  Appen må lastast ned og instalerest på telefonen. Ved første gongs innlogging må ein bruke idporten. Ved seinare bruk, treng ein ikkje gjer dette. I denne kan ein kommunisere med lærar, melde fråver + mykje meir.  

Viktig: Alle foreldre må logge seg inn på web-versjonen. Legge inn e-postadresse og telefonnummer på seg sjølv, godkjenne generelt samtykke og andre samtykke som ligg inne på elevkorta. Om ikkje dette vert gjort, vil ein ikkje motta informasjon frå Visma Flyt Skole.


Skulestart Les meir

Det var sommarfuglar i magen både for store og små då startskotet for skuleåret 2019/2020 vart fyrt av på Sagatun skule måndag morgon.


P { margin-bottom: 0.21cm; }

Skuleåret 2019-2020

     

  

Velkomen til nytt skuleår

 

Vi ønskjer alle velkomen til oppstart av skuleåret 2019/2020.

Vi møtast på plassen utanfor mellomtrinnet,

Kl. 08.30 måndag 19. august.

Vi gler oss til å møte dykk alle saman!

 

Mobbeombod i Sogn og fjordane

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Sogn og Fjordane eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Sogn og Fjordane heiter Aina Drage. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 91 87 90 92 eller på e-post aina.drage@sfj.no Du kan følgje ombodet på Facebook (https://www.facebook.com/mobbeombodetsfj/).

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på http://www.sfj.no/mobbeombodet.469554.nn.html


Nyhendearkiv
Nyhendearkiv

  SØKNAD SFO 2019-20  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek