Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Velkomen


Foto: LJ p


Nyhende

Fagfornyinga
Her loggar du deg på....

Visma Flyt Skole Les meir

Skulane i Nye Sogndal skal over i eit nytt felles administrasjonssystem, Visma Flyt Skole. Her skal lærarane registrere fråver, anmerkning, karakterar, sende ut vurderingar og sende ut meldingar til foreldra. Systemet kommuniserar med elektronisk arkiv og folkeregistret. Foreldra kan logge inn for å sjekke det som er relevant for sine elevar. 

Det er no komme ein foreldreapp som heiter "Min skole - foresatt".  Appen må lastast ned og instalerest på telefonen. Ved første gongs innlogging må ein bruke idporten. Ved seinare bruk, treng ein ikkje gjer dette. I denne kan ein kommunisere med lærar, melde fråver + mykje meir.  

Viktig: Alle foreldre må logge seg inn på web-versjonen. Legge inn e-postadresse og telefonnummer på seg sjølv, godkjenne generelt samtykke og andre samtykke som ligg inne på elevkorta. Om ikkje dette vert gjort, vil ein ikkje motta informasjon frå Visma Flyt Skole.


Skulemjølk

Hugs å bestille skulemjølk på 

https://www.skolelyst.no/

De kan bestille via lenkja "Bestilling skulemjølk"

som ligg på førstesida her, til venstre.

De blir då sendt vidare til Skolelyst. 

 

 


Nyhendearkiv
Nyhendearkiv

  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek