Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Velkomen


Foto: LJ p


Nyhende

Søknad SFO
SFO-søknad er stengt i slutten av desember grunna omlegging som følge av kommunesamanslåing. Meir informasjon om korleis ein skal søke SFO kjem på heimesida til Sogndal kommune 1.januar.

Nedetid Visma Flyt Skole
Grunna omlegging og integrering av Visma Flyt skule grunna kommunesamanslåing, vil ikkje systemet fungere i slutten av veke 51, frå og med 18.desember. Visma flyt skule vil fungere som normalt igjen ved oppstart etter jul.

Spekter
Lenkje Spekter

Beintøft Les meir
5.klasse er med på Beintøft som er ein nasjonal kampanje med fokus på miljø. Beintøft er ein konkurranse som alle barneskuleelevane i landet kan delta på. Den skal inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skulen. Slik blir det mindre forureining der vi bur, lufta blir reinare, området rundt skulen blir tryggare og det blir mindre utslepp frå bilar. De kan lese meir om beintøft her: https://www.beintoft.no/

I samanheng med dette, får vi ulike oppdrag. Sist veke såg vi på trafikktryggleiken og "Hjertesona" til Sagatun skule. Vi har laga denne bildeframsyninga som ei oppfordring til dei som ferdast til og frå skulen, i området rundt og til dei som kan hjelpe oss med å gjere endringar.
Trykk på pila og sjå videoen.

Visma Flyt Skole Les meir

Skulane i Nye Sogndal skal over i eit nytt felles administrasjonssystem, Visma Flyt Skole. Her skal lærarane registrere fråver, anmerkning, karakterar, sende ut vurderingar og sende ut meldingar til foreldra. Systemet kommuniserar med elektronisk arkiv og folkeregistret. Foreldra kan logge inn for å sjekke det som er relevant for sine elevar. 

Det er no komme ein foreldreapp som heiter "Min skole - foresatt".  Appen må lastast ned og instalerest på telefonen. Ved første gongs innlogging må ein bruke idporten. Ved seinare bruk, treng ein ikkje gjer dette. I denne kan ein kommunisere med lærar, melde fråver + mykje meir.  

Viktig: Alle foreldre må logge seg inn på web-versjonen. Legge inn e-postadresse og telefonnummer på seg sjølv, godkjenne generelt samtykke og andre samtykke som ligg inne på elevkorta. Om ikkje dette vert gjort, vil ein ikkje motta informasjon frå Visma Flyt Skole.


Nyhendearkiv
Nyhendearkiv

  SØKNAD SFO 2019-20  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek