Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Velkomen


Foto: LJ p


Nyhende

Felles foreldremøte i Balestrand kommune med politiet og Nittedal teater Les meir

Tidspunkt: 5.november kl.18.00-20.00
Stad: Kviknes hotell
Gratis inngang og ope for alle
Pause: Sal av mat i pausen
Arrangør: Balestrand kommune ved oppvekst i samarbeid med FAU ved Sagatun skule, Politiet, Biblioteket, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Folkehelsekoordinator og Folkeakademiet

 


Skuleåret 2018-2019 Les meir

     

  

Velkomen til nytt skuleår

 

Vi ønskjer alle velkomen til oppstart av skuleåret 2018/2019.

Vi møtast på plassen utanfor mellomtrinnet,

Kl. 08.30 måndag 20. august.

Vi gler oss til å møte dykk alle saman!

Mobbeombod i Sogn og fjordane

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Sogn og Fjordane eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Sogn og Fjordane heiter Aina Drage. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 91 87 90 92 eller på e-post aina.drage@sfj.no Du kan følgje ombodet på Facebook (https://www.facebook.com/mobbeombodetsfj/).

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på http://www.sfj.no/mobbeombodet.469554.nn.html


Skulemjølk

Hugs å bestille skulemjølk på 

https://www.skolelyst.no/

De kan bestille via lenkja "Bestilling skulemjølk"

som ligg på førstesida her, til venstre.

De blir då sendt vidare til Skolelyst. 

 

 


Skulemjølk

                                                 

Vi vil minne om å gå inn på lenkja « Bestilling av skulemjølk».

Det tek ca. ei veke frå de bestiller til eleven får mjølk.

Hugs difor å sende med drikke dei første dagane.

Når de bestiller, får de startdatoen.


Nyhendearkiv
Nyhendearkiv

  Visjon - ped. plattform  Les meir
SKOLEARENA  Les meir
Fråværsføring-vitnemålet  Les meir
Pålogging web-mail  Les meir
SØKNAD SFO 2017-18  Les meir
Skulerute 2018-2019  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek