Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Elevrådet


 

ELEVRÅD  2017-2018.

Leiar:              

Nestleiar:       

Skrivar:           

Medl.:             

                         

                        

Medlemmer til Samarbeidsutvalet:

Kontaktlærarar elevråd:

Barnesteget:       Merete Tangen  
Ungdomssteget:  Gunn Beate Thue

  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek