Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Ordensreglar for Sagatun skule.


   

Felles ordensreglement for skulane i Balestrand
og eigne reglar for Sagatun skule finn du i vedlagde dokument.
                                            
Felles kommunale reglar

ORDENSREGLAR GJELDANDE FRÅ 1.8.2014


  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek