Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Informasjon om skulen


Adresse:
Sagatun skule
Kreklingevegen 7
6899 Balestrand

E-post: sagatun.skule@balestrand.kommune.no

Heimeside: www.sagatunskule.no

Telefon sentralbord  57 69 47 70
 SFO - i opningstida 40 43 52 46 
RektorRut Solveig Nydal Netland 

90 63 26 98

57 69 47 71

UndervisningsinspektørMerete Tangen 94 83 49 07
VaktmeisterPlan- og utv.avd. i kommunen 57 65 12 00
Skulefritidsordninga (SFO)Britt Grimelid 57 69 47 70

Sagatun skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 1.-10.årssteget. Samla har skulen 118 elevar skuleåret 2017-18. Skulen ligg flott til på Kreklingen med fin utsikt over Sognefjorden. Skuleområdet er omkransa av fantastiske anlegg for idrett og friluftsliv. I nærmiljøet er det kunstgrasbane, løpebane med kunststoffdekke, ballbinge og ny sandvollyballbane. I området bak skulen er det flotte turløyper og stiar som skulen nyttar i undervisninga.  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek