Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

Skjema for melding av mobbing


 

Dersom elevar opplever mobbing, skal vedlagde skjema nyttast når ein skal melde frå om dette til skulen. Det er svært viktig at skulen får skriftleg melding for å kunne handtere sakene på ein god måte.
Skjema skal sendast til skulen ved rektor.
Meldeskjema mobbing


  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek