Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 


Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-1. 

Lovteksten i Opplæringslova finn du her.

Om retten til å klage finn du her.

Info frå Utdanningsdirektoratet om læringsmiljø finn du her.

Foreldrebrosjyren lastar du ned her.

.

  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek