Skulen     Rådsorgan     Helse/trivsel     PPT     Rådgjevar     Lenker     Skulemjølk
Bestilling skulemjølk
 

SkuleFritidsOrdning


 Skulefritidsordninga blir no litt endring på grunna samarbeid med Sogndal kommune frå hausten. 

Telefon til SFO er: 40 43 52 46

Ta elles kontakt med rektor eller oppvekstsjef for oppdatert informasjon. 

  Søknad SFO vår-2020  Les meir
Skulerute 2019-2020  Les meir
Skulerute 2020-2021  Les meir
 

WEBSØK
Bibliotek